در ایران حراجی کیف و کفش زنانه هست ولی در تایلند حراجی ماشینهای خارجی و اقساطی بدون سود

Leave your comment

Your email address will not be published.